17 April 2013

Peraduan Mengarang Pantun Pendidikan 2013 Untuk Pelajar Sekolah Menengah dan Penjawat Awam(KPM)

Pantun merupakan genre puisi tradisional Melayu yang berkembang di seluruh dunia khususnya di Nusantara sejak ratusan tahun yang lampau. Di Malaysia, pantun telah menjadi lambang kebijaksanaan berfikir dan simbol artistik masyarakat Melayu zaman-berzaman. Pantun bersifat ringkas, romantik dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Oleh itu, dalam usaha mewariskan puisi tradisional Melayu kepada generasi muda supaya terus dipelihara sebagai satu warisan budaya bangsa,
PUSPANITA Cawangan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan PUSPANITA Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan kerjasama Bahagian Pengembangan Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja, DBP akan mengadakan Peraduan Mengarang Pantun Pendidikan 2013 untuk pelajar sekolah menengah dan penjawat awam.

Sila muat turun brosur Peraduan Mengarang Pantun Pendidikan 2013 Untuk Pelajar Sekolah Menengah

Sila muat turun brosur Peraduan Mengarang Pantun Pendidikan 2013 Untuk Penjawat Awam.

Tarikh tutup penyertaan : 31 Mei 2013.

1 comment: